Antwerpen Berchem - fietsbrug

De stationsomgeving van Antwerpen Berchem kent met de ring, de Singel en de spoorlijn Antwerpen-Brussel een grote veelheid aan infrastructuur. Om de oversteek voor de fietsers zo aangenaam mogelijk te maken, wordt een nieuwe fietsbrug gebouwd vanaf het fietsparkeergebouw tot de Posthofbrug. Zo wordt ook de fietsostrade Antwerpen-Mechelen vervolledigd.

Dat het deel tussen de Posthofbrug en het fietsparkeergebouw de ‘missing link’ is in de fietsostrade is geen toeval. Een fietsverbinding realiseren in deze zone is onderworpen aan complexe randvoorwaarden (parking, talud, Singel,…) én aan de strikte veiligheidseisen die gepaard gaan met bouwen naast de sporen (tijdens de werf én het gebruik).

Door de aanzienlijke breedte (5m) en het feit dat het gaat om twee bruggen én een fietspad op een spoorberm, is het een grote uitdaging om een constructieve oplossing te combineren met vormelijke eenheid. Ook het gefaseerd bouwen naast de sporen en boven de Singel, vraagt voldoende vakkennis.