Brugge Station

De vernieuwing van het station Brugge Sint Michiels kadert in het Masterplan Groen Brugge, met als belangrijk element de “stedelijke couloir”.

De bestaande reizigerstunnel werd verbreed van 8 naar 12 m (of 20 m inclusief winkelruimte), het station kreeg een volwaardige inkom zijde Sint Michiels (zie “het Kamgebouw”), en de luifels en (toegangen tot de) perrons werden volledig vernieuwd en voorzien van alle faciliteiten.

De vernieuwing van het station Brugge Sint Michiels kadert in het Masterplan Groen Brugge, met als belangrijk element de “stedelijke couloir”.

De bestaande reizigerstunnel werd verbreed van 8 naar 12 m (of 20 m inclusief winkelruimte), het station kreeg een volwaardige inkom zijde Sint Michiels (zie “het Kamgebouw”), en de luifels en (toegangen tot de) perrons werden volledig vernieuwd en voorzien van alle faciliteiten.

De bestaande luifels werden vervangen door nieuwe luifels. De luifels van het vernieuwde station Antwerpen Centraal waren een inspiratiebron bij de vormgeving van deze van Brugge.

Per perron werden twee nieuwe roltrappen voorzien. Door het ontwerp van de luifels met centrale steunpunten en door de borstweringen in glas uit te voeren, krijgt men een perron met weinig hindernissen dat op deze manier zeer overzichtelijk is voor de reizigers.

Per perron zijn er twee schuilhuisjes, behalve bij de smallere perrons, waar er per perron telkens één schuilhuisje is.

Per perron is er een lift die volledig beglaasd is omwille van (gevoel van) veiligheid. Elke trap werd verbreed naar 3.60 m.

Om het station gedurende de werkzaamheden in dienst te kunnen houden, is geopteerd om eerst de verbreding van de onderdoorgang te creëren naast de bestaande reizigersondergang. Daardoor kon men vervolgens deze “tweede” tunnel gebruiken om de reizigerstromen gefaseerd te geleiden tijdens de afbraakwerken en wederopbouw van de naastliggende bestaande reizigersonderdoorgang. Nadien werd per fase de “tweede” tunnel en de “heropgebouwde bestaande tunnel” omgevormd tot één globale verbrede gang.

Voor het verwezenlijken van de verbreding van de reizigersonderdoorgang werd gebruik gemaakt van bijzondere technieken zoals voorlopige treinbrugdekken en beschoeide sleuven.