Centrale werkplaats Mechelen

De Centrale Werkplaats van de NMBS, ook bekend als het 'Arsenaal', vind je naast het station van Mechelen. De industriële hallen huisvesten ongeveer 1.300 NMBS-werknemers die dag in, dag uit het reizigersmaterieel onderhouden.

NMBS heeft Eurostation gevraagd om de daken van 7 grote gebouwen op de Centrale Werkplaats te vernieuwen. De totale dakoppervlakte bedraagt +/- 135.000m² waarvan ongeveer 60.000m² asbesthoudend is. 

Voor elk gebouw zocht Eurostation naar een technische, operationele en budgettair aanvaardbare oplossing waarmee de gebouwen de komende 40 jaar zonder problemen verder gebruikt kunnen worden. 

De activiteiten op de werkplaats mogen niet gehinderd of onderbroken worden door de werken aan de daken. Bepaalde zones zijn enkel bereikbaar met touwtechnieken (alpinisme) omdat er geen hindernissen op de grond mogen staan om de werking van de rolbruggen te garanderen.

Tijdens de uitvoering van de werken werd er een tijdelijke dichting geplaatst onder en boven het te vernieuwen dak om bouwmaterialen, regenwater en (asbest)stof tegen te houden en het aanwezige personeel in het gebouw veilig te laten verder werken.