Diabolo - Brussel Nationaal Luchthaven

Een snelle ontsluiting via het spoor is voor het ontwikkelingspotentieel van Brussels Airport een cruciale factor. Met het Diaboloproject werd het bestaande ondergrondse kopstation van de luchthaven omgebouwd tot een doorvoerstation.

Hiervoor werd een tunnel onder de landingsbaan aangelegd, zodat het huidige station nu is aangesloten op de belangrijkste nationale spoorlijnen richting Brussel, Mechelen, Antwerpen, Leuven en Luik. Meteen is de luchthaven via de hogesnelheidslijnen verbonden met de Europese metropolen.

De nieuwe stationshal met Travelcenter en verbindingsas met de luchthaven werd volledig ingericht (nieuwe liften en roltrappen) terwijl het bestaande station en de luchthaven operationeel bleef (gefaseerde uitvoering). Het bestaande kopstation werd ondergronds uitgebreid (open bouwput, cut and cover-methode); de bestaande 3 perrons werden met 65 m verlengd. Eurostation leverde het volledige ontwerp en engineering van het stationsproject, inclusief ontroking, evacuatie en brandbestrijdingsmiddelen, de werfopvolging en de nazorg.

In de ondergrondse uitbreiding werd een droge, kolomvrije wisselzone gecreëerd die aansluit op de spoorwegtunnels met behulp van diepwanden en voorgespannen balken. Een aanzet tot een mogelijke uitbreiding van het station is ook voorzien.