Genk

Het ‘Onthaalproject Genk’ kadert in het verbeteren van de toegankelijkheid van de perrons, om te voldoen aan de eisen uit het beheerscontract betreffende de toegankelijkheid van de stations. Perrons worden verhoogd om de instap van de treinen gemakkelijker te maken voor alle reizigers.

Bestaande toestand van het perron moet aangepast worden: trappen en roltrappen verlengen, bestaande lift aanpassen, hele perron opnieuw aanleggen en verhogen.

Het wachten op de vernieuwde perrons wordt aangenamer gemaakt door meer licht te brengen via lichtstraten, de bestaande luifel te herschilderen en zitmeubilair en verlichting te vernieuwen. Ook bestaande onderdoorgang wordt aangepast en opgefrist.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd per perron zodat er steeds twee perrons in dienst blijven en alle treinverkeer van en naar Genk mogelijk blijft. Het vraagt heel wat planning en organisatie en ook nachtwerk om dit zonder problemen uit te voeren.