Hasselt

Na de realisatie van het Gerechtsgebouw, de nieuwe reizigersparking en de Parklaan, wordt sinds 2011 een ambitieus Masterplan voor de Hasseltse stationsbuurt verder ontwikkeld. De NMBS, Infrabel, het stadsbestuur, de vervoersmaatschappij De Lijn en AWV Limburg willen in nauw overleg een ideale stationsomgeving uittekenen en realiseren. Eurostation sleutelt volop aan de plannen en heeft een eerste versie van de nieuwe ideeën opgetekend. Deze krijtlijnen worden momenteel verder omgezet in de vereiste planologische documenten (RUP), en sommige onderdelen staan in de steigers tot realisatie.

Dit Masterplan Hasselt Stationsomgeving voorziet in een haast volledig nieuwe stedelijke structuur. Naast nieuw aan te leggen of te verbeteren mobiliteitsinfrastructuur omvat dit plan ook de bouw van kantoren en woningen en het toevoegen van commerciële activiteiten. Het project kent ook twee iconen: het gerechtsgebouw, dat intussen klaar is, en het torengebouw De Koperen Dame. Dit sluit ook volledig aan op de nieuwe rol die het station in de steden speelt, waarbij ze stadsdelen verbindt en zich tot één van de stadscentra ontpopt dat niet alleen als toegangspoort dienst doet, maar integraal deel uitmaakt van het stedelijk weefsel.

Fundamenteel in Hasselt is de wens dat de bestaande en de nieuwe stadsniveaus met elkaar worden verknoopt in de stationsomgeving. Hiervoor wordt een nieuwe passerelle over de sporen gepland, evenals een hellende promenade die de Bampslaan moet verbinden met de Parklaan. De passerelle geeft op haar beurt ook nieuwe toegang tot de om te vormen moderne treinperrons en is tevens rechtstreeks aangesloten op de nieuwe stationshal op niveau +1.

De nieuwe stedelijke infrastructuur die gebruik maakt van verschillende niveaus, laat onder meer toe om de inplanting van het busstation gevoelig te verbeteren. Ook de aanleg van een tramstation, als onderdeel van het ruimere Spartacus project van De Lijn, profiteert van deze gelaagdheid en nestelt zich naast het busstation vlak onder de nieuwe stationshal. Op deze manier worden alle openbaar vervoersmiddelen verknoopt in een aangename stedelijke context. Van op de verkeersvrije stijgende voetgangerspromenade naast de Bampslaan kan dit alles tijdens het flaneren bekeken worden. Een nieuwe pleinruimte op de plek van het huidige busstation vult dit plaatje aan.

De heraanleg van de Parklaan en de bouw van het Gerechtsgebouw hielden al rekening met de mogelijkheid om een stedelijk gebied te creëren op het niveau +1. Op dit niveau, van en aansluitend op de passerelle over de sporen, kunnen de lokettenzaal van het treinstation, reizigersvoorzieningen en winkels worden ondergebracht. Van daaruit wordt dan een rechtstreekse verbinding gerealiseerd met de andere vervoersmiddelen. In een hedendaagse visie spreekt men bewust van ‘genetwerkte’ mobiliteit, waarbij het van groot belang is dat alle vervoersmiddelen naadloos in elkaar passen. Vlotte faciliteiten voor fietsers horen daar eveneens bij.

Enkele krachtlijnen van het plan zijn:

  • De hellende promenade op de Bampslaan creëert een wandelroute naar het stadscentrum.
  • Het nieuwe Gerechtsgebouw van Hasselt heeft alvast gekozen voor de stationsbuurt. Het gebouw is een echt herkenningspunt geworden. “Bovendien is de keuze voor deze hedendaagse architectuur een fantastisch statement van de stad”, zegt de architect van het gebouw Jürgen Mayer H., “Hasselt laat hierdoor zien dat ze geen typisch provinciestadje is en dat deze stad toekomstgericht en vernieuwend denkt.” Hiermee is de kous natuurlijk nog niet af. De volledige stationsomgeving van Hasselt, het station voorop, wordt nieuw leven ingeblazen.
  • Het verhoogde stationsplein geeft de voetgangers een veilige en aangename toegang tot het nieuwe stationsgebouw.
  • De stationsbuurt wordt naast een ontmoetingsplek in de stad ook een aangename plek om te wonen.
  • De passerelle verschaft niet alleen een vlotte toegang tot de perrons, maar creëert ook een verbinding tussen de stadsdelen aan beide kanten van de sporen.