Kortrijk

Om in Kortrijk een nieuw station te bouwen, de mobiliteit in de stationsbuurt te verbeteren en de hele omgeving op te waarderen, sloten verschillende partners een overeenkomst: NMBS, Infrabel, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Kortrijk en Parko.

 

 

Het project bestaat uit de bouw van een nieuw stationsplatform boven de sporen, met aan weerszijden nieuwe fietsenstallingen. Het station krijgt twee toegangen. Zo worden beide zijden van de sporen terug met elkaar verbonden. Dit stadsdeel wordt omgevormd tot een levendige en aangename omgeving. Het maakt de link met Campus Kortrijk Weide (nieuwe stedelijke ontwikkeling) door middel van een groene boulevard en met Hoog Kortrijk (zuidelijk stadsdeel in expansie) door middel van hoogwaardig openbaar vervoer. Er wordt een nieuw busstation ingericht dat als een lus zal functioneren parallel met de sporen aan weerszijden van het station. Eurostation werkt het volledige masterplan uit en staat in voor het projectmanagement.

De start van het eerste deelproject is voorzien in 2016. Het bestaat onder meer uit de bouw van een tunnel die onder de sporen wordt doorgetrokken. Door het ondergronds brengen van het doorgaand verkeer kan de bovengrondse ruimte verkeersluw aangelegd worden met plaats voor de kwetsbare weggebruikers en het openbaar vervoer.

In de autotunnel is er een verhoogd voet- en fietspad voorzien. Aan de oostelijke zijde van de tunnel komt er een aparte tunnel voor voetgangers, fietsers en bussen die bovenkomt op het verkeersluwe plein. Ook de her aanleg van de rotonde Panorama en de bouw van een ondergrondse parking voor 1200 parkeerplaatsen behoren tot dit deelproject. Het in- en uitrijden van deze parking zal gebeuren via de tunnel. De vrijgekomen bovengrondse parkeerruimte krijgt een nieuwe invulling in overleg met de bevolking.

Een belangrijk deelproject is de bouw van het station zelf. Het wordt een eigentijds trein- en busstation dat perfect inspeelt op de noden van alle gebruikers van het openbaar vervoer.

In het station zelf worden alle functies gegroepeerd tot één open en transparant geheel. De treinperrons worden verhoogd en er worden liften en roltrappen voorzien naar het nieuwe stations platform met wachtruimtes, handel en horeca. 

Het busstation wordt aangepast. De bestaande situatie wijzigt door de bussen halt te laten houden aan een langgerekt perron, parallel aan de treinperrons. Reizigers zullen heel makkelijk kunnen overstappen naar de trein, bus, of taxi, maar ook naar de eigen fiets of auto, die men zal kunnen parkeren in de ondergrondse parking.

Eurostation legt hiermee een prestigieus en heel vooruitstrevend ontwerp voor.

Aan weerszijden van het station worden twee nieuwe bewaakte fietsenstallingen (1000 extra fietsplaatsen) voorzien waardoor er in totaal 2300 ondergrondse fietsplaatsen zullen zijn. Indien deze capaciteit in de toekomst ontoereikend blijkt, kan het aantal plaatsen nog uitgebreid worden door het toevoegen van dubbeldek stallingen. Beide fietsenstallingen worden verbonden via de bestaande doorgang onder het station die wordt omgevormd tot fietstunnel. Vanaf dit autoluwe stationsplein wordt een nieuwe helling gecreëerd naar de ondergrondse fietsenstallingen.

De uitgang van de bewaakte fietsenstalling langs de centrum zijde, is meteen ook de hoofduitgang van de ondergrondse parking voor de voetgangers. Door dit gemengd gebruik willen de architecten van Eurostation de sociale controle en het veiligheidsgevoel aan deze uitgang verhogen. In de ondergrondse parking wordt rekening gehouden met alle veiligheid en comfort voor de fietser (lichtinval, comfortabele hellingen, makkelijke bochten). Er wordt eveneens een fietspunt geïntegreerd.

De parking zelf telt 4 bouwlagen. De ervaring van Eurostation met de bouw van parkeergarages (vb. Roeselare) wordt gebruikt om van de stations parking in Kortrijk een zeer gebruiksvriendelijke, comfortabele en lichtrijke parking te maken, voorzien van de nieuwste technieken. Bij de bouw van de parking zal top down gewerkt worden. De bouwput gaat hierdoor sneller dicht en het openbaar domein kan vlugger weer in gebruik genomen worden dan bij de traditionele werkmethodes.