Mechelen

De aanleg van de spoorbypass is nodig om de hogesnelheidstrein tussen Parijs en Amsterdam aan kruissnelheid Mechelen te laten passeren. Maar tegelijk krijgt dat dubbelspoor nog een aantal andere functies. Zo zal ook het Diaboloproject – de snelle verbinding met de luchthaven van Zaventem – er gebruik van maken. En de nieuwe spoorinfrastructuur maakt ook deel uit van het Gewestelijk Expres Net, dat de vele duizenden pendelaars op een snelle manier van en naar Brussel moet brengen. Voor de realisatie van deze bypass is de bouw van liefst vier nieuwe spoorwegbruggen nodig.

Een groot, geïntegreerd project moet er in Mechelen voor zorgen dat een volledig vernieuwd trein- en busstation makkelijker bereikbaar is, dat het lokale autoverkeer gescheiden wordt van het doorgaande, dat de hogesnelheidstrein zonder vaart te minderen Mechelen kan passeren, dat de stationsomgeving opnieuw een leefbare wijk wordt met ruime ontwikkelingskansen en dat het woon- en werkproject Ragheno maximaal ontsloten wordt.  Om dat te realiseren sloten NMBS, Infrabel, AWV, De Lijn en de stad Mechelen in 2008 een samenwerkingsovereenkomst met een financieel luik van 254 miljoen euro. Eurostation kreeg daarbij de opdracht om zowel het volledige masterplan uit te werken als het projectmanagement op zich te nemen tijdens de uitvoering van dit grootschalige plan. De ondergrondse stationsparking – goed voor bijna 2.000 wagens moet klaar zijn in 2016, de 2,5 km lange ontsluitingsweg voor het autoverkeer en de spoorbypass in 2017, terwijl men verwacht dat het multifunctionele station in 2022 zal gerealiseerd zijn.

Tussen de afrit E19 Mechelen-Zuid en de N15 die Mechelen met het oosten verbindt, komt een 2,5 km lange ontsluitingsweg, de Tangent. Die moet er in de eerste plaats voor zorgen dat het doorgaande verkeer zich niet vast rijdt aan de stadskant van het station. Dat gebeurt voornamelijk door het lokale verkeer te scheiden van het doorgaande, wat er onder meer zal voor zorgen dat de stadvesten tot de helft minder autoverkeer te slikken krijgen. Deze Tangent zorgt er ook voor dat de ondergrondse stationsparking direct bereikbaar is, om zo de pendelaars vlotter op de trein te krijgen. Parallel aan deze Tangent wordt een compleet veilige en erg comfortabele fietsverbinding aangelegd, als sluitstuk van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen.

Vandaag telt het centrale station van Mechelen meer dan 21.000 opstappende reizigers per dag. Met de toename van het pendelverkeer verwacht men binnen enkele jaren een groei tot 30.000 reizigers. Wat pure spoorinfrastructuur betreft, bieden twee bijkomende sporen en langere perrons een oplossing. De onthaalkwaliteit voor de reiziger staat daarbij voorop. Maar het station moet in zijn totaliteit een groter comfort kunnen bieden. Dat vertaalt zich in snelle toegang tot de perrons via liften en roltrappen, een multifunctionele stationshal waar niet alleen een hedendaags travelcenter gevestigd is, maar waar ook diverse evenementen kunnen plaats vinden en concessies die een mix brengen tussen een commercieel aanbod en diensten. Het station is een ontwerp van de Eurostation-architecten Salvatore Bono en Brent Turchak, die zich in hun vormgeving lieten inspireren door de historische Vierendeelbruggen in de stationsomgeving.

De werken voor de vernieuwde stationsomgeving worden uitgevoerd in een historisch waardevolle omgeving. Vlak bij de nieuwe spoorbypass bevindt zich het oudste spoorweggebouw op het Europese continent, een loods die in 1837 gebouwd werd en beschermd werd als monument. Eurostation werkte hier een gedurfd plan voor uit en gaf haar ingenieurs de opdracht om het gebouw in zijn totaliteit te verschuiven. Onder het 2.500 m² grote complex werd een 60cm dikke betonplaat gegoten, waarop het gebouw verankerd werd. Door middel van hydraulische krachten werd het 34m opgeschoven, een operatie die een uniek stukje vakmanschap vereist.

De werfzone in het stationsproject Mechelen loopt over een afstand van 2,5 km en is ongetwijfeld de grootste werf in heel de regio. Twee grote aannemersgroepen zijn er dagelijks met tientallen werknemers actief en zetten er de meest geavanceerde middelen in. Het overkoepelende projectmanagement is in handen van Eurostation. De expertise die o.m. opgebouwd werd in gelijkaardige grootschalige projecten zoals Antwerpen Centraal en Gent Sint-Pieters wordt hier ten volle benut, maar dan wel perfect op maat. De projectmanager kan daarvoor een beroep doen op alle ondersteunende diensten van Eurostation. Speciaal voor dit project opende Eurostation een kantoor in Mechelen, maar ook op de werf zelf is er uiteraard dagelijks een ploeg medewerkers in actie.

Eurostation biedt bij alle projecten een totaalpakket aan. Ook in Mechelen. Een van de speerpunten daarbij is de externe communicatie. Grenzend aan de kantoren van Eurostation in de Conciensestraat werd van bij het begin van het project een Infopunt geopend, met onder meer de 6m grote projectmaquette als blikvanger. Het communicatieteam krijgt in haar opdracht de steun van het projectmanagement, maar ook van gespecialiseerde afdelingen. Onder meer Urban Design zorgt ervoor dat ingewikkelde plannen kunnen vertaald worden in begrijpelijke 3D-tekeningen. Ook op logistiek vlak is er heel wat ondersteuning.