Roeselare

Zuurstof voor de stad

NMBS, Stad Roeselare, Infrabel en De Lijn investeren in de vernieuwing van de stationsomgeving van Roeselare. Samen met Eurostation leggen ze een ruimer en verkeersluw stationsplein aan en bouwen ze daarop een nieuw bus- en treinstation.

Bovendien verruimen de projectpartners de fietsenstallingen en breiden ze de parkeermogelijkheden op de stationsomgeving aanzienlijk uit. Tot slot, maar niet in het minst, maken ze van de stationssite een groene long in de stad.

Zo verhogen de projectpartners het comfort van de reizigers en verbeteren ze de levenskwaliteit van de omwonenden. Ze maken van de stationsomgeving een aangenamere plek om te werken en te wonen, om te winkelen en te reizen. Ze brengen zuurstof in de stad.

Verbeterde verkeersstromen

In de vernieuwde stationsomgeving schakel je vlot over van het ene vervoermiddel op een ander. Trein- en busreizigers, autobestuurders en taxipassagiers, fietsers en voetgangers vinden er gemakkelijk hun weg.

Door het scheiden van de verkeersstromen - zo krijgen bussen afzonderlijke rijbanen - verloopt het verkeer vlotter. Het afleiden van het doorgaande autoverkeer naar de kleine stadsring verhoogt de veiligheid van fietsers en voetgangers.

De stationsomgeving is niet alleen vlotter bereikbaar, er kan ook makkelijker worden geparkeerd in de ondergrondse parkeergarage of op de uitgebreide kortparkeerzones. Liften brengen reizigers vanuit de ondergrondse parkeergarage snel tot op de perrons.

Verbeterde verkeersstromen

In de vernieuwde stationsomgeving schakel je vlot over van het ene vervoermiddel op een ander. Trein- en busreizigers, autobestuurders en taxipassagiers, fietsers en voetgangers vinden er gemakkelijk hun weg.

Door het scheiden van de verkeersstromen - zo krijgen bussen afzonderlijke rijbanen - verloopt het verkeer vlotter. Het afleiden van het doorgaande autoverkeer naar de kleine stadsring verhoogt de veiligheid van fietsers en voetgangers.

De stationsomgeving is niet alleen vlotter bereikbaar, er kan ook makkelijker worden geparkeerd in de ondergrondse parkeergarage of op de uitgebreide kortparkeerzones. Liften brengen reizigers vanuit de ondergrondse parkeergarage snel tot op de perrons.

Verhoogde levenskwaliteit

Wat voorheen een verzadigd – en voor kwetsbare weggebruikers onveilig – verkeersknooppunt was, is een autoluw plein geworden waarop voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen om ongehinderd te wandelen en te fietsen. Het open plein biedt bovendien ruimte voor tal van evenementen. Zo is het stationsplein een aangename ontmoetingsplek in de stad geworden.

Een plek die overigens baadt in het groen. De kruinen van de volgroeide platanen op het busstation en de kortpartkeerzone, vormen daken van groen. Op het stationsplein worden meer dan honderd bomen aangeplant en op het lage bouwvolume van het stationsgebouw komt een groen dak. Zij maken de stationssite tot een groene oase in het stadscentrum.

Verbonden stadswijken

Het oude stationsgebouw en het spoortalud vormden een barrière die het stadscentrum en de wijk die aan de andere kant van het talud ligt, van elkaar scheiden. Het nieuwe, transparante stationsgebouw en de verbrede doorsteek onder het talud zullen deze breuklijn opheffen.

Waar je ook op het plein zal staan, je zal door de glazen wanden van de nieuwe stationshal onbelemmerd de andere kant zien. Je zal dwars door het gebouw heen en onder het verbrede en helder verlichte viaduct doorkijken.

Zo zullen niet alleen stadswijken opnieuw worden verbonden, maar zal ook het veiligheidsgevoel in de stationsomgeving aanzienlijk worden verhoogd.

Unieke bouwmethode

Het oude stationsgebouw en het spoortalud vormden een barrière die het stadscentrum en de wijk die aan de andere kant van het talud ligt, van elkaar scheiden. Het nieuwe, transparante stationsgebouw en de verbrede doorsteek onder het talud zullen deze breuklijn opheffen.

Waar je ook op het plein zal staan, je zal door de glazen wanden van de nieuwe stationshal onbelemmerd de andere kant zien. Je zal dwars door het gebouw heen en onder het verbrede en helder verlichte viaduct doorkijken.

Zo zullen niet alleen stadswijken opnieuw worden verbonden, maar zal ook het veiligheidsgevoel in de stationsomgeving aanzienlijk worden verhoogd.

Unieke bouwmethode

Het oude stationsgebouw en het spoortalud vormden een barrière die het stadscentrum en de wijk die aan de andere kant van het talud ligt, van elkaar scheiden. Het nieuwe, transparante stationsgebouw en de verbrede doorsteek onder het talud zullen deze breuklijn opheffen.

Waar je ook op het plein zal staan, je zal door de glazen wanden van de nieuwe stationshal onbelemmerd de andere kant zien. Je zal dwars door het gebouw heen en onder het verbrede en helder verlichte viaduct doorkijken.

Zo zullen niet alleen stadswijken opnieuw worden verbonden, maar zal ook het veiligheidsgevoel in de stationsomgeving aanzienlijk worden verhoogd.

Minderhindermaatregelen

Niet alleen kruisen dagelijks duizenden reizigers de stationssite, bovendien ligt het project te midden van een woongebied en grenst ze aan vele horecazaken en drukke winkelstraten. De communicatiecoördinatoren van Eurostation lichten daarom, samen met de woordvoerders van de projectpartners, alle belanghebbenden permanent in over de planning en voortgang van de werken.

Afgezien van de geijkte communicatiemiddelen zoals een projectmaquette en nieuwsbrieven, informatievergaderingen en rondleidingen, zetten zij ook andere instrumenten in om de onvermijdelijke bouwhinder tot een minimum te beperken. Zo werd in samenwerking met de kunstacademie van de stad, de werf van het stationsgebouw getransformeerd tot een pop-upkunstagalerij.

Locatie Station Roeselare